پروِژه های اخیر
بانک انصارشعبه مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی واحدقشم

مدرسه شهیدرادپورشهرستان نظرآباد

دبستان دخترانه غیر دولتی خندان شهرجدیدهشتگرد

دبیرستان اعتمادشهرستان گرگان

مدرسه استعداد درخشان شهرجدیدهشتگرد

آموزشگاه زبان مکث قشم

فروشگاه فرهنگیان شهرستان نظرآباد

مهدکودک آفتاب ومهتاب شهرستان نظرآباد


 
امکانات یک مدرسه هوشمند
امکانات مدرسه هوشمند
همراه ما باشید
 
آمار سايت
بازدید امروز : 123 نفر

مشاهده آمار بازدیدکنندگان در طول هفته
شنبه 133
یکشنبه142
دوشنبه123
سه شنبه149
چهارشنبه150
پنجشنبه183
جمعه141
صفحات بازدید شده:748 بازدید
تعداد بازدید کاربران:323786نفر
بیشترین بازدید صورت گرفته:410نفر

 
  • علم گستر صدف
  • علم گستر صدف
  • علم گستر صدف
  • علم گستر صدف
  • علم گستر صدف
  • علم گستر صدف
  • علم گستر صدف

علم گستر صدف مجری هوشمند سازی مدارس و مراکز آموزشی در سطح ایران


پذیرش نماینده فعال در سراسر ایران  ارسال عدد 9 به شماره سامانه 30004618202020


 

لیست کتابهای درسی فنی و حرفه ای


ردیف  
نام درس                          
مقطع                             
پایه                                                  
دانلود                       
1 ادبیات 2 فنی و حرفه ای دروس مشترک 
دانلود کتاب
2 ادیان الهی فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
3 فیزیک 2 فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
4 ریاضی 3 فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
5 کار ریاضی 3 فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
6 مقدمات پژوهشی فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
7 رسم فنی فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
8 رایانه فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
9 تاریخ هنر ایران فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
10 تاریخ هنر جهان فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
11 طراحی 1 فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
12 زبان فارسی 2 فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
13 الکترونیک عمومی 1 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
14 الکترونیک عمومی 2 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
15 آزمایشگاه مبانی مخابرات 1 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
16 آزمایشگاه مبانی مخابرات 2 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
17 آزمایشگاه مجازی 1 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
18 آزمایشگاه مجازی 2 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
19 کارگاه مقدماتی الکترونیک عمومی 1 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
20 کارگاه الکترونیک عمومی 1 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
21 کارگاه الکترونیک عمومی 2 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
22 کارگاه سیم کشی 1 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
23 کار مدار الکتریکی فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
24 مبانی برق فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
25 مبانی دیجیتال فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
26 مبانی مخابرات و رادیو فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
27 مدارهای الکتریکی فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
28 اصول اندازه گیری فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
29 سیستم انحراف تلویزیون فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
30 آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی 1 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
31 آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی 2 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
32 برق صنعتی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
33 الکترونیک کاربردی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
34 AC ماشین های الکتریکی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
35 DC ماشین های الکتریکی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
36 کار مدار لکتریکی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
37 مبانی برق فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
38 مدارهای الکتریکی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
39 اصول اندازه گیری فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
40 رسم فنی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
41 سیم کشی 1 فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
42 سیم کشی 2 فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
43 سیم پیچی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
44 تعمیر لوازم خانگی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
45 تکنولوژی برق صنعتی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
46 عملیات مسّاحی فنی و حرفه ای دوم نقشه برداری دانلود کتاب
47 هندسه فنی و حرفه ای دوم نقشه برداری دانلود کتاب
48 کارگاه محاسبه 1 فنی و حرفه ای دوم نقشه برداری دانلود کتاب
49 مبانی نقشه برداری فنی و حرفه ای دوم نقشه برداری دانلود کتاب
50 مسّاحی فنی و حرفه ای دوم نقشه برداری دانلود کتاب
51 عملیات نقشه برداری عمومی فنی و حرفه ای سوم نقشه برداری دانلود کتاب
52 کنترل و تنظیم دستگاه های نقشه بداری فنی و حرفه ای سوم نقشه برداری دانلود کتاب
53 گزارش کار عملیات نقشه برداری فنی و حرفه ای سوم نقشه برداری دانلود کتاب
54 کاربرد رایانه در نقشه برداری فنی و حرفه ای سوم نقشه برداری دانلود کتاب
55 کارگاه محاسبه 2 فنی و حرفه ای سوم نقشه برداری دانلود کتاب
56 فتوگرامتری مقدماتی فنی و حرفه ای سوم نقشه برداری دانلود کتاب
57 روش تعیین موقعیت فنی و حرفه ای سوم نقشه برداری دانلود کتاب
58 کارگاه ساختمان فنی و حرفه ای دوم ساختمان دانلود کتاب
59 محاسبات فنی ساختمان فنی و حرفه ای دوم ساختمان دانلود کتاب
60 مصالح ساختمان فنی و حرفه ای دوم ساختمان دانلود کتاب
61 نقشه برداری ساختمان فنی و حرفه ای دوم ساختمان دانلود کتاب
62 تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور فنی و حرفه ای سوم ساختمان دانلود کتاب
63 گزارش کار تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور فنی و حرفه ای سوم ساختمان دانلود کتاب
64 ایستایی ساختمان فنی و حرفه ای سوم ساختمان دانلود کتاب
65 مقررات ملی و ضوابط ساختمان فنی و حرفه ای سوم ساختمان دانلود کتاب
66 نقشه کشی فنی ساختمان فنی و حرفه ای سوم ساختمان دانلود کتاب
67 رسم فنی و نقشه کشی عمومی ساختمان فنی و حرفه ای سوم ساختمان دانلود کتاب
68 کارگاه جوش برق فنی و حرفه ای سوم مکانیک موتورهای دریایی دانلود کتاب
69 رسم فنی عمومی فنی و حرفه ای سوم مکانیک موتورهای دریایی دانلود کتاب
70 کارگاه ریخته گری 1 فنی و حرفه ای دوم متالوژِی دانلود کتاب
71 کار کارگاه ریخته گری 1 فنی و حرفه ای دوم متالوژِی دانلود کتاب
72 محاسبات فنی 1 فنی و حرفه ای دوم متالوژِی دانلود کتاب
73 تکنولوژی سرامیک فنی و حرفه ای دوم سرامیک دانلود کتاب
74 کار تکنولوژی سرامیک فنی و حرفه ای دوم سرامیک دانلود کتاب
75 مواد اولیه سرامیک فنی و حرفه ای دوم سرامیک دانلود کتاب
76 آماده سازی سرامیک فنی و حرفه ای سوم سرامیک دانلود کتاب
77 آزمایشگاه سرامیک فنی و حرفه ای سوم سرامیک دانلود کتاب
78 کارگاه پخت سرامیک فنی و حرفه ای سوم سرامیک دانلود کتاب
79 ماشین آلات سرامیک فنی و حرفه ای سوم سرامیک دانلود کتاب
80 محاسبات سرامیک فنی و حرفه ای سوم سرامیک دانلود کتاب
81 پخت سرامیک فنی و حرفه ای سوم سرامیک دانلود کتاب
82 شیمی سرامیک فنی و حرفه ای سوم سرامیک دانلود کتاب
 
 
 
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به شركت علم گستر صدف مي باشد
حق كپي رايت محفوظ مي باشد